Sugar daddy

Thành viên có ảnh được ưu tiên hiển thị

Thông báo từ Ban quản trị
  1. FWB, ONS, Phi công trẻ – đăng ký Thành Viên phải có ảnh chân dung. Hiện tại có nhiều người đã điền biểu mẫu thành viên nhưng không được hiển thị lên web là do còn thiếu ảnh. Các bạn nhanh chóng gửi ảnh về email cho Ban quản trị.
  2. Hệ thống có chức năng Kiểm Tra Dữ Liệu Trùng. Vì vậy các thành viên không nên điền thông tin nhiều lần, tránh mất công. Nếu bạn muốn sửa đổi thông tin hay muốn đưa trang thành viên của mình lên top đầu, vui lòng gửi email cho Ban quản trị
Sex toy cho nam giới

Thành viên của Daddysugar.me được giảm gía 15% trên tổng đơn hàng.

Link xem sản phẩm: https://daddysugar.me/am-dao-gia/

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY