Ban quản trị sẽ xét duyệt trang thành viên của bạn trong vòng 24h.
Nếu quá 24h không thấy hiển thị, vui lòng gửi email tới hòm thư: daddysugarvn@gmail.com