Để nâng cấp tài khoản, bạn vui lòng chuyển khoản 90.000vnđ vào tài khoản sau:

Techcombank
Số tk: 19036331583011
Chủ tk: Nguyen Van Cuong
Nội dung: “Email tài khoản của bạn”